PLEASE SIGN THIS GUESTBOOK

Friday, March 23, 2012

FORMAT BARU TINGKATAN 6

  • Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) telah mengumumkan bahawa suatu sistem penilaian baru akan dilaksanakan bagi peperiksaan STPM mulai tahun ini.
  • Pelajar akan dinilai dengan peperiksaan dan kerja kursus.
  • Akan ada 3 jenis kerja kursus- projek atau tugasan, kerja makmal dan kajian lapangan.
  • Pelajar akan menduduki 3 peperiksaan, dimulakan dengan Tingkatan 6 rendah. Tempoh STPM masih kekal seperti dahulu.
  • Penilaian kerja kursus akan dijalankan oleh guru matapelajaran di sekolah sementara penilaian penuh akan dijalankan oleh MPM.
  • Pencapaian pelajar akan dinilai setiap semester dan keputusan peperiksaan juga akan diumumkan setiap semester. Keseluruhan keputusan STPM akan dikumpulkan berdasarkan jumlah dari 3 semester.
  • Satu daripada kelebihan sistem baru ini adalah, pelajar akan dapat mengulangi peperiksaan pertama dan/atau kedua dalam semester ketiga. Pelajar juga dapat mengulangi peperiksaan semester ketiga selepas keputusan diumumkan.

No comments:

Post a Comment